Domowe wydatki, importowanie wyciągów
Budżet domowy w oparciu o statystyki i wykresy
Domowe domowy, podsumowanie oszczędności
Kategorie domowych wydatków i budżetu domowego
Budżet domowy w rozbiciu o kategorie i limity wydatków
Finanse osobiste budowane w oparciu o własny budżet domowy
Domowe finanse pokazane w oparciu o statystyki i wykresy
Uruchom Budżet Domowy


Lokaty walutowe to specyficzny typ lokaty, w której zdeponowana kwota pieniędzy w złotówkach wymieniana jest na określoną walutę obcą. Aktualnie oprocentowanie lokat walutowych jest zwykle znacznie niższe od oprocentowania lokat w złotówkach.

Dzieje się tak dlatego że bazowe stopy procentowe wielu gospodarek krajów zachodnich są niższe niż bazowa stopa procentowa w Polsce. Korzystanie z lokat walutowych ma jednak uzasadnienie w przypadku gdy zależy nam na uniknięciu ryzyka zmian kursu walut, np. w przypadku gdy oszczędzamy na zagraniczne wakacje w walucie która będzie nam potrzebna za granicą. Lokata walutowa w takim przypadku pozwala nam uchronić nasz budżet domowy od ryzyka kursowego gwarantując wypłatę określonej sumy w walucie w której lokujemy wraz z odsetkami. Wypłata określonej sumy nastąpi w walucie lokaty niezależnie od kursu waluty w momencie wypłaty.

Inwestowanie w lokaty walutowe ma również uzasadnienie w przypadku gdy spodziewamy się znacznego zwiększenia wartości danej waluty, w której lokujemy pieniądze. Na zakończenie lokaty możemy bowiem zyskać nie tylko należne odsetki od lokaty, ale również dodatkowo podreperować budżet domowy sprzedając lokowaną walutę po wyższym kursie, którego spodziewamy się w przyszłości. Podobnie jednak lokaty walutowe niosą ze sobą ryzyko dla domowego budżetu. Gdy spodziewamy się uzyskać zyski z tytułu lepszego kursy wymiany waluty w przyszłości, w przypadku gdy to nie nastąpi, (tj. w przypadku umacniania się złotówki w stosunku do waluty w której lokujemy), wartość naszej lokaty po jej zakończeniu, doliczeniu należnych odsetek i przeliczeniu na złotówki może być nawet niższa niż początkowa wartość samej lokaty. Ryzyko poniesienia strat w budżecie domowym oczywiście rośnie wraz z długością utrzymywania lokaty, ponieważ im dłużej środki naszego budżetu domowego zamrożone są na lokacie walutowej, tym większa niepewność tego jak będzie zmieniał się kurs danej waluty.

Budżet Domowy zaleca porównanie lokat walutowych z lokatami w Polskich złotych. W Internecie znajduje się wiele informacji na temat prognoz zmian wartości kursu walut w różnych okresach. Prognozy kursu walut oferują serwisy z danymi makroekonomicznymi. Ze względu na fakt zwiększonego ryzyka lokat walutowych warto zasięgnąć informacji w kilku miejscach przez podjęciem decyzji.

Czy zakładanie lokat w walutach jest opłacalne?

Ostatnie dni kwietnia oraz początek maja obfitowały w gwałtowne zmiany kursów walut. Wszystko za sprawą Grecji i jej problemów finansowych. Groźba ogłoszenia bankructwa przez jednego z członków strefy euro zachwiała wiarą inwestorów i odbiła się na wartości walut regionu, w tym Polski.

Dla większości osób takie wydarzenia nie mają znaczenia. W zupełnie innej sytuacji są posiadacze kredytów i lokat terminowych w walutach obcych. Skupmy się na tych ostatnich, a dokładniej na tym, jak zmiany kursów walut wpływają na stan ich oszczędności.

Krótka analiza ofert banków oferujących walutowe lokaty pokazuje, że na dobrą sprawę dobrze wychodzą na tym głównie banki. Gdyby przyjąć, że złotówka ma stały kurs wobec innych walut, zakładanie lokat terminowych nie miałoby żadnego sensu. Zysk z lokat w najpopularniejszych walutach, czyli USD i EUR waha się w przedziale od 1% do 2,5% w skali roku. Jest zatem mniejszy niż inflacja. Realnie więc tracimy zamiast zyskiwać. Jeśli jednak już zakładamy lokatę, pamiętajmy o tym, aby nie wiązać się z bankiem na długo. Lepiej wybierać lokaty krótkoterminowe 1-3 miesięczne a nawet krótsze, zamiast 6 czy 12 miesięcznych. Jeśli zdecydujemy się zlikwidować lokatę przed czasem, bank zwykle zechce pozbawić nas części naliczonych odsetek. Im krótszy okres lokaty, tym mniejsza ewentualna strata.

Kurs naszej waluty podlega stałym zmianom, więc oprocentowanie lokaty schodzi na drugi plan, a o zysku bądź stracie decyduje właśnie kurs walutowy. Jak duże mogą być jego wahania pokazał ostatni miesiąc. W ciągu kilku dni USD zyskał wobec PLN 5%, czyli tyle, ile zarobimy na lokacie złotówkowej w skali roku.

Skoro banki oferują tak niskie odsetki od lokat walutowych, a wahania kursów sprawiają, że równie szybko można zyskać jak i stracić kilka procent z naszych oszczędności, to po co zakładać lokaty walutowe? Trudno jednoznacznie wskazać pobudki, jakimi kierują się posiadacze takich lokat. Po części może to być sentyment do obcych walut, zwłaszcza dolara amerykańskiego, po części zamierzone działanie, np. spłata walutowego kredytu mieszkaniowego. Innym powodem może być trzymanie pewnej kwoty w walucie z myślą o zagranicznych wyjazdach. Czasem koszt nabycia waluty tuż przed urlopem może być porównywalny z tym ile zyskamy trzymając pieniądze na lokacie.

Problemy finansowe Grecji to sprawy toczące się poza Polską, które mają jednak wpływ na nasz rynek walutowy. Można przyjąć, że po otrzymaniu ogromnej pomocy, jaką zaoferowały kraje UE, Grecja stanie na nogi, a wraz z tym ustabilizuje się kurs EUR. Nie można jednak zapominać o czynnikach wewnętrznych takich jak dane płynące z gospodarki i giełdy. Dla posiadaczy walut istotne są zarówno zmiany stóp procentowych, emisje obligacji Skarbu Państwa, jak i klimat panujący na GPW. Wzrosty kursów akcji wspierane są zazwyczaj przez zagraniczny kapitał, który płynąc na warszawski parkiet umacnia złotego. Inwestorzy chcąc kupić akcje zamieniają euro i dolary na złotówki.

Spadki, jakie obserwujemy na GPW od początku maja nie nastrajają optymistycznie posiadaczy kredytów ani lokat walutowych. Wycofywanie kapitału przez inwestorów chcących realizować zyski w efekcie prowadzi do osłabienia złotego. Mamy tu do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną do opisanej wcześniej.

Reasumując, posiadacze lokat walutowych powinni wykorzystać obecną sytuację i zastanowić się czy nie warto przewalutować ich na złotówki korzystając z dużo wyższych kursów zarówno EUR jak i USD. W gorszej sytuacji są posiadacze kredytów walutowych. Jeśli nie dysponują oni oszczędnościami w walutach, co w pewnym stopniu mogłoby złagodzić skutki wyższego kursu waluty, w której posiadają kredyt, zmuszeni są zacisnąć pasa i płacić wyższe raty, aż kurs się ustabilizuje.

Kursy walut zmieniają się i nie mamy na to wpływu. Możemy jedynie próbować skorzystać na tych zmianach, np. zakładając lokaty walutowe wtedy, kiedy złoty jest wyjątkowo mocny lub dokonywać wówczas niewielkich nadpłat do naszego kredytu walutowego. Wystarczą do tego - nieco wiedzy i obserwacja bieżącej sytuacji gospodarczej. To podstawa, jeśli myślimy poważnie o naszych finansach osobistych.

Warszawa, 5.05.2010, Tomasz Bar, FinanseOsobiste.pl

blog comments powered by Disqus

Masz ciekawą propozycję?

tel.: (UK +44) (0) 7869 796 476

Piszą o programie:

Program Budżet Domowy jest rekomendowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Budżet Domowy w Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Budżet Domowy w głównym wydaniu Wiadomości TVP, sobota 28 lutego 2009:

Budżet Domowy w Wiadomości TVP

Program Budżet Domowy w Zawsze po 18:00 TVP Szczecin, czwartek 16 października 2013:

Budżet Domowy w TVP Szczecin
Partnerzy: