Domowe wydatki, importowanie wyciągów
Budżet domowy w oparciu o statystyki i wykresy
Domowe domowy, podsumowanie oszczędności
Kategorie domowych wydatków i budżetu domowego
Budżet domowy w rozbiciu o kategorie i limity wydatków
Finanse osobiste budowane w oparciu o własny budżet domowy
Domowe finanse pokazane w oparciu o statystyki i wykresy
Uruchom Budżet Domowy


Karta kredytowa – do czego służy? Karta kredytowa jest rodzajem karty elektronicznej, której uzyskanie nie wiąże się z koniecznością otwierania rachunku w banku, na który będzie wpływała nasza wypłata czy dochody z innych źródeł.

Aby ją uzyskać należy złożyć wniosek, w którym opisujemy naszą sytuację finansową oraz załączyć wymagane przez bank dokumenty – zaświadczenie o zarobkach, stażu pracy, dokumenty tożsamości. Na ich podstawie bank sprawdza nas – czyli naszą wiarygodność i zdolność kredytową oraz ustala wielkość limitu kredytowego. Dla nowych klientów zwykle jest on niższy niż dla stałych klientów, może jednak po czasie być zwiększony, jeśli na czas wywiązujemy się z zobowiązań. Posiadacz takiej karty może wykonywać transakcje do wysokości przyznanego przez bank limitu kredytowego. Zwykle raz w miesiącu są one sumowane przez bank, który wysyła klientowi zestawienie transakcji z informacją o wysokości kredytu, pozostałym na karcie limicie oraz kwocie i terminie minimalnej spłaty. Każdy bank samodzielnie ustala reguły związane z użytkowaniem karty kredytowej. Najczęściej są ustalane minimalne kwoty jakie klient musi spłacać co miesiąc oraz miesięczna wysokość opłat za użytkowanie karty kredytowej. Czasem bank może zwolnić posiadacza z takiej opłaty, jeśli suma transakcji przekroczy pewien pułap ilościowy. Karty kredytowe mają również tę zaletę, że bank nie może naliczyć odsetek od kredytu, jeśli został on w całości spłacony w określonym terminie (zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu dni od transakcji). Kredyt udzielany w ramach karty kredytowej jest kredytem odnawialnym, dzięki czemu w momencie gdy spłacimy zadłużenie, zwiększamy limit do dokonywania przyszłych transakcji kartą kredytową.

Rodzaje kart kredytowych

  • karty wypukłe (embosowane) - na takiej karcie jest wytłoczony numer karty kredytowej, jej data ważności oraz nazwa posiadacza. Karty wypukłe są zabezpieczone zazwyczaj paskiem magnetycznym lub chipem.
  • karty z paskiem magnetycznym - nośnikiem informacji na tego rodzaju karcie jest pasek magnetyczny na którym zapisane są na dwóch ścieżkach informacje pozwalające na dokonanie transakcji. Na karcie kredytowej z paskiem magnetycznym nie jest zapisywany numer PIN, który służy do autoryzacji transakcji.
  • karty chipowe - są to karty kredytowe z układem elektronicznym. Karty chipowe są bezpieczniejsze od kart kredytowych z paskiem magnetycznym (pod warunkiem, że posiadacz karty nie ujawni nikomu przypisanego do karty kodu PIN).
  • karty hybrydowe - stanowią swoisty pomost pomiędzy kartami magnetycznymi a mikroprocesorowymi. Karty kredytowe hybrydowe są wyposażone zarówno w pasek magnetyczny jak i mikroprocesor (chip) po to, aby mogły w okresie przejściowym być akceptowane przez jak największą ilość urządzeń.

Podział kart kredytowych płatniczych ze względu na zasięg

  • karty kredytowe międzynarodowe - ważne na całym świecie, w każdym punkcie handlowo-usługowym lub bankomacie oznaczonym logo danej karty.
  • karty kredytowe krajowe - mogą być wykorzystywana wyłącznie w państwie, na terenie którego znajduje się bank - wydawca karty.
  • karty kredytowe lokalne - funkcjonują w ramach jednego lub kilku banków bądź w ramach jednego systemu ich akceptacji, ograniczonego najczęściej do sieci sklepów tej samej firmy.

Karta kredytowa i grace period

Jedną z zasadniczych zalet kart kredytowych jest okres prolongaty czyli tzw. grace period. Jest to okres, w którym możemy skorzystać z kredytu dostępnego na karcie nie narażając się na odsetki związane ze skorzystaniem z tego kredytu. Jest on jednym z najbardziej istotnych elementów składowych produktu bankowego jakim jest karta kredytowa i doskonałym narzędziem, dzięki któremu banki promują używanie tego typu kart. Jest również jednym z powodów, dla których klienci korzystają z kart kredytowych. Okres ten trwa od momentu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego do ostatniego dnia, w którym możliwa jest całkowita spłata zadłużenia na karcie kredytowej. Jeśli posiadamy kartę, dla której okres bezodsetkowy wynosi 51 dni, będzie on składał się z 31 dni okresu rozliczeniowego i 20 dni na spłatę zadłużenia. Musimy pamiętać, że bank zrezygnuje z pobierania odsetek, jeśli przed zakończeniem tego okresu spłacimy całość zadłużenia, jakie mamy na karcie kredytowej. Jeśli tego nie zrobimy, to bank policzy odsetki od całej kwoty zadłużenia od dnia dokonania płatności (nawet jeśli spłaciliśmy część zadłużenia). Należy również pamiętać, że okres bezodsetkowy dotyczy jedynie transakcji bezgotówkowych, co oznacza, że nie możemy skorzystać z niego w przypadku wypłaty gotówki w bankomacie. Jest to między innymi spowodowane faktem, że w przypadku transakcji bezgotówkowych sprzedawca płaci prowizję, która wynosi ok. 1,5-3% wartości transakcji dokonanej kartą kredytową. Większość tej prowizji trafia do banku, który wydał tę kartę i te właśnie pieniądze są przeznaczane na finansowanie okresu bezodsetkowego.

Spłata karty kredytowej – warunki, zasady

Spłata karty kredytowej powinna być dokonana w terminie określonym przez bank. Bank, który wydał nam kartę kredytową raz w miesiącu wysyła wyciąg transakcji, jakie przeprowadziliśmy za pomocą karty kredytowej wraz z zamieszczonymi na nim informacjami o terminie i kwocie wymaganej spłaty minimalnej. Jest to zazwyczaj jakiś procent wykorzystanego limitu kredytowego bądź kwota minimalna określona przez bank w umowie jaką podpisujemy przy wydaniu nam karty kredytowej. Spłata minimalna jest jednym z mechanizmów funkcjonowania kart kredytowych. Pokrywa ona bowiem odsetki i w ten sposób banki wykluczają możliwość pobierania odsetek od odsetek, co jest zabronione przez prawo bankowe. Ten mechanizm sprzyja również zmniejszaniu kwoty zadłużenia na karcie. Jeśli będziemy spłacać jedynie minimalną wymaganą kwotę, wtedy oprocentowanie będzie naliczane za każdą transakcję wykonaną kartą, jeśli zaś spłacimy kredyt w terminie określonym przez bank unikniemy naliczenia odsetek. Zadłużenie na karcie kredytowej możemy spłacić za pomocą przelewu na numer konta karty podany przez bank. Większość banków nie uznaje za konieczne, aby taki przelew pochodził z rachunku bankowego założonego w banku, który wydał kartę kredytową.

blog comments powered by Disqus

Masz ciekawą propozycję?

tel.: (UK +44) (0) 7869 796 476

Piszą o programie:

Program Budżet Domowy jest rekomendowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Budżet Domowy w Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Budżet Domowy w głównym wydaniu Wiadomości TVP, sobota 28 lutego 2009:

Budżet Domowy w Wiadomości TVP

Program Budżet Domowy w Zawsze po 18:00 TVP Szczecin, czwartek 16 października 2013:

Budżet Domowy w TVP Szczecin
Partnerzy: