Domowe wydatki, importowanie wyciągów
Budżet domowy w oparciu o statystyki i wykresy
Domowe domowy, podsumowanie oszczędności
Kategorie domowych wydatków i budżetu domowego
Budżet domowy w rozbiciu o kategorie i limity wydatków
Finanse osobiste budowane w oparciu o własny budżet domowy
Domowe finanse pokazane w oparciu o statystyki i wykresy
Uruchom Budżet Domowy


Inflacja to stały wzrost przeciętnego poziomu cen na rynku. Jej skutki wpływają na wartość pieniądza nie powodując zmiany jego wartości nominalnej, ale obniżenie jego siły nabywczej. Jaki jest mechanizm działania inflacji. Jeśli przykładowo dziś możemy zakupić 1 kg jakiegoś towaru za cenę 100 zł, a w analogicznym okresie następnego roku nastąpi 20% wzrost ceny, to za 1 kg tego towaru trzeba będzie zapłacić 120 zł.

Nie kupimy już pełnego kilograma, ponieważ siła nabywcza naszych 100 zł zmniejszy się. Jeżeli będziemy chcieli zobaczyć jaka jest siła nabywcza naszych 100 zł to po prostu musimy dokonać zakupu. Jeśli kupimy towar po nowej cenie okaże się, że otrzymamy ok. 0,83 kg, czyli 83,3% pełnego kilograma. Do nabycia pełnego kilograma zabraknie nam 20 zł, za które moglibyśmy dokupić pozostałe ok. 0,17 kg, czyli 16,7 %. Z obliczeń wynika, że z pierwotnej siły nabywczej naszego 100 zł pozostało 83,3 %, a 16,7% zostało utracone w wyniku 20% inflacji. Oczywiście wzrost ceny naszego hipotetycznego towaru to jeszcze nie inflacja, bo mierzy się ją tzw. koszykiem dóbr, czyli umowną ceną wybranych towarów i usług, uznanych za najbardziej reprezentatywne, nabywanych przez statystycznego konsumenta na rynku. Zawartość statystycznego koszyka dóbr zmienia się podobnie jak ulega zmianie rzeczywista zawartość koszyków konsumentów. GUS prowadzi obserwacje rynku, ustala zawartość statystycznego koszyka, i wylicza jego cenę. Zaobserwowany wzrost jego ceny (przeważnie w skali roku) jest nazywany właśnie terminem inflacja. Trzeba jednak stwierdzić, że GUS stoi przed niezwykle trudnym zadaniem jakim jest ustalenie zawartości takiego koszyka i obliczenia jego ceny. Pamiętajmy, że wzrost cen towarów na rynku nie jest równy. Trudno jednoznacznie ustalić, które towary wpływają na wzrost kosztów utrzymania, czyli które są bardziej reprezentatywne, a które mniej. To właśnie jest powodem rozbieżności między danymi o inflacji podawanymi przez GUS, a opiniami statystycznych konsumentów.

Jak obliczamy inflację. Na początek ważna uwaga - nie odejmujemy przyrostu procentowego cen od wartości nominalnej pieniądza. 20% inflacja nie oznacza, że po roku z siły nabywczej 100 zł pozostanie 80% - to powszechnie popełniany błąd! Powracając do przykładu zauważmy, że 20% inflacja spowodowała wzrost ceny ze 100 zł na 120 zł. Posiadane przez nas 100 zł stanowi 100 / 120 część tej ceny, czyli 0,83% i właśnie do takiej wartości spadła siła nabywcza naszych 100 zł.

Zauważmy, że cena towaru przez rok wzrosła zupełnie jak wartość oprocentowanej lokaty przy R = 20%. Z obserwacji rynków wynika, że roczna inflacja do 5% nie wpływa negatywnie na gospodarkę, nie wywołuje tzw. oczekiwań inflacyjnych, czyli uwzględniania jej skutków w transakcjach. Czy warto uwzględniać inflację. Oczywiście tak, przynajmniej zabezpieczając nasze środki pieniężne przed jej wpływem. Przykładowo 1000 zł ulokowane w skarbonce przy 5% inflacji po roku utraci 4,76%, a po 10 latach prawie 40% swojej pierwotnej siły nabywczej. Zabezpieczeniem może być lokata oprocentowana roczną stopą procentową co najmniej równą rocznej stopie inflacji.

Autor: Adam Kania

blog comments powered by Disqus

Masz ciekawą propozycję?

tel.: (UK +44) (0) 7869 796 476

Piszą o programie:

Program Budżet Domowy jest rekomendowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Budżet Domowy w Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Budżet Domowy w głównym wydaniu Wiadomości TVP, sobota 28 lutego 2009:

Budżet Domowy w Wiadomości TVP

Program Budżet Domowy w Zawsze po 18:00 TVP Szczecin, czwartek 16 października 2013:

Budżet Domowy w TVP Szczecin
Partnerzy: