Domowe wydatki, importowanie wyciągów
Budżet domowy w oparciu o statystyki i wykresy
Domowe domowy, podsumowanie oszczędności
Kategorie domowych wydatków i budżetu domowego
Budżet domowy w rozbiciu o kategorie i limity wydatków
Finanse osobiste budowane w oparciu o własny budżet domowy
Domowe finanse pokazane w oparciu o statystyki i wykresy
Uruchom Budżet Domowy


Warto wiedzieć co to są Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), bo od wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego może zależeć, czy na starość będziemy opalać się w ciepłych krajach czy zastanawiać się, skąd wziąć pieniądze, żeby wystarczyło nam do pierwszego.

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) to jednostka ubezpieczenia społecznego zarządzana przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). Są drugim filarem systemu emerytalnego w Polsce od reformy z 1999 r. Na emeryturę w Polsce odprowadzamy 19,52% wynagrodzenia (teoretycznie po połowie z naszym pracodawcą), z czego 12,22% trafia do ZUSu, a pozostałe 7,3% za pośrednictwem ZUSu do OFE.

Od inwestowania w OFE nie ma ucieczki, jest to obowiązkowe dla wszystkich osób zatrudnionych, urodzonych po 31 grudnia 1968 r. Ci, którzy urodzili się między 1 stycznia 1949 r., a 31 grudnia 1968 r. mogli wybrać, czy przystąpią do nowego systemu. Najstarsi musieli pozostać przy pobieraniu emerytury wyłącznie z ZUSu.

Kiedy zaczynamy opłacać składkę na ZUS, musimy wybrać OFE. Studenci zatrudnieni na umowę zlecenie lub umowę o dzieło nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli jednak skończymy studia lub zaczniemy pracować na etat, przed ZUSem nie uciekniemy już do końca życia.

Na wybranie OFE mamy czas do najbliższego stycznia albo lipca od pierwszej wpłaty do ZUSu. Osoby, które nie wybrały swojego funduszu, zostają do nich przydzielone w drodze losowania. ZUS rozlosowuje fundusze dwa razy do roku, właśnie w styczniu i lipcu. Jeśli nie wybraliśmy OFE, to na minimum 30 dni przed losowaniem powinniśmy otrzymać powiadomienie o konieczności dokonania wyboru. Nawet jeśli nas rozlosują, to nie dramat. W losowaniu biorą udział tylko te fundusze, które w ciągu ostatnich dwóch lat uzyskały lepsze wyniki niż średnia wyników wszystkich OFE na rynku.

Jak działają OFE?

Podstawowym zadaniem Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE) zarządzających OFE jest obracanie i pomnażanie pieniędzy powierzonych im przez klientów. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ściśle określa, w co mogą inwestować PTE. Są to: bezpieczne papiery wartościowe w publicznym obrocie (akcje największych spółek), bankowe papiery wartościowe, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i gwarantowane papiery Skarbu Państwa. Ustawa nakazuje dywersyfikację (zróżnicowanie) instrumentów inwestycyjnych, aby zmniejszyć ryzyko poniesienia strat przez ubezpieczonych.

Poprzez wpłaty do OFE nabywamy jednostki uczestnictwa, które mogą zwiększać lub zmniejszać swoją wartość, podobnie jak jednostki funduszy inwestycyjnych. Codzienne wyceny drukują gazety, można je też znaleźć w internecie. Ich wartość zależy naturalnie od wartości aktywów, w które zainwestowało PTE. Od 2005 r. każdy OFE może zarządzać dwoma rodzajami funduszy. Fundusz A wykorzystuje wszystkie możliwości inwestycji, natomiast Fundusz B inwestuje w lokaty bankowe i papiery dłużne, co sprawia, że zysk co prawda mniejszy, ale pewniejszy. W założeniu fundusze B powinny wybierać osoby tuż przed emeryturą.

Co ważne, każdy z nas ma indywidualne konto, tak więc składamy się jedynie na własną emeryturę, a nie kilku osób, jak w przypadku składek do ZUSu. Pieniądze zainwestowane w OFE podlegają dziedziczeniu. Składka i zyski wypracowane dla nas przez fundusz są nieopodatkowane, jednak kiedy zaczniemy pobierać emeryturę, będziemy od niej płacić podatek dochodowy.

Jeśli nasz fundusz ma zbyt słabe wyniki zawsze możemy go zmienić. Jednak uwaga! Za transfer naszych pieniędzy do OFE musimy zapłacić opłatę transferową, która maleje wraz z wydłużaniem się naszego uczestnictwa w danym funduszu. Dopiero po 24 miesiącach zmiana OFE jest bezpłatna.

Oczywiście OFE nie są biznesem bezinteresownym. PTE pobierają zarówno opłatę za zarządzanie, jak i prowizję od wpłat na konto. Obie kwoty określa ustawa. Opłata za zarządzanie wynosi 0,045-0,023 %, w zależności od wielkości aktywów. Maksymalna dozwolona prowizja przy wpłatach to 7%. Jak pisze „Puls Biznesu” z 11 września 2007 r., 14 z 15 PTE pobiera maksymalną prowizję. W tym samym numerze czytamy, że w I półroczu 2007 r. w ramach obu tych opłat klienci oddali PTE 782 mln zł, z czego 331 mln zł to zysk netto Towarzystw.

Co z emeryturą?

Kiedy przejdziemy na emeryturę, PTE przekaże zgromadzone na naszym koncie środki niezależnemu Zakładowi Ubezpieczeń Emerytalnych (ZUE), który będzie wypłacać nasze oszczędności wraz z pieniędzmi z ZUSu. Pierwsze ZUE ruszą za dwa lata, kiedy pierwsi ubezpieczeni w OFE osiągną wiek emerytalny. Będzie można wybrać cztery rodzaje emerytury:

  • indywidualna, wypłacana dożywotnio,
  • indywidualna z gwarantowanym okresem płatności (min. 10 lat) - jeśli emeryt umrze przed końcem gwarantowanego okresu wypłat, resztę pieniędzy otrzyma wskazana przez niego osoba,
  • małżeńska - jedna wypłata miesięcznie dla dwojga małżonków pobierana dożywotnio,
  • małżeńska z gwarantowanym okresem płatności (min. 10 lat) - po śmierci obojga małżonków pozostałą kwotę otrzyma osoba wskazana jako uposażona.
blog comments powered by Disqus

Masz ciekawą propozycję?

tel.: (UK +44) (0) 7869 796 476

Piszą o programie:

Program Budżet Domowy jest rekomendowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Budżet Domowy w Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Budżet Domowy w głównym wydaniu Wiadomości TVP, sobota 28 lutego 2009:

Budżet Domowy w Wiadomości TVP

Program Budżet Domowy w Zawsze po 18:00 TVP Szczecin, czwartek 16 października 2013:

Budżet Domowy w TVP Szczecin
Partnerzy: